Orn·is Comics App

divendres, 12 de març de 2010

L'Univers de les Idees Perdudes (i 5)

I per acabar, la portada i els dos esbossos que vaig fer per triar-la. Curiosament, al final vam triar una barreja de totes dues!
Y para acabar, la portada y los dos bocetos que hice para escogerla. ¡Curiosamente, al final escogimos una mezcla de las dos!

And to finish, the title page and the two outlines that I made to choose it. Curiously, final we chose a mixture of all two!