Orn·is Comics App

dijous, 25 de març de 2010

Univers de les idees perdudes

La Pepa Guardiola, a part d'escriure llibres, fa llibre-tràilers... Quina bona idea!
Pepa Guardiola, a parte de escribir libros, hace video-trailers... Qué buena idea!
Pepa Guardiola, apart from writing books, makes book-trailers... What good idea!