Orn·is Comics App

dijous, 4 de març de 2010

Qüestió d'empatia.

Aquests dies s'està discutint al Parlament de Catalunya si prohibir o no les curses de braus. Jo sóc animalista, o sigui que està ben clara la meva posició. Tampoc m'agrada fer proselitisme... Però hi ha un parell de conceptes del debat que no m'estic de subratllar...
El primer, la separació automàtica (i inconscient) que fem entre "humans" i "animals". Que jo sàpiga, els humans pertanyem al regne animal. O hem passat al regne mineral, o al vegetal?
I el segon concepte, o més aviat pregunta (mai contestada directament pels defensors de les curses), l'essència de tot plegat, pregunta que he escoltat fer al filòsof Josep Maria Terricabres: " És ètic gaudir del dolor d'un ésser viu?"

Estos días se está discutiendo en el Parlament de Catalunya si prohibir o no las corridas de toros. Yo soy animalista, o sea que está bien clara mi posición. Tampoco me gusta hacer proselitismo ... Pero hay un par de conceptos del debate que no me privo de subrayar ...
El primero, la separación automática (y inconsciente) que hacemos entre "humanos" y "animales". Que yo sepa, los humanos pertenezcamos al reino animal. ¿O hemos pasado al reino mineral, o al vegetal?
Y el segundo concepto, o más bien pregunta (nunca contestada directamente por los defensores de las corridas), la esencia de todo, pregunta que he escuchado hacer al filósofo Josep Maria Terricabres: ¿"Es ético disfrutar del dolor de un ser vivo"?

These days the Parlament de Catalunya is discussing whether the bullfights must be forbidden or not. I am animalistic, so my position is very clear. I do not like to make proselytism... But there is a pair of concepts of the debate that I would like to point out...
The first one, the automatic separation (and unconscious ) that we make between "humans" and "animals". As far as I know, we, the humans, belong to the animal kingdom. Or have we moved to the mineral or to the plant kingdom?
And the second concept, or rather question (never answered directly by the defenders of the bullfights), the essence of the debate, question which I have heard from the philosopher Josep Maria Terricabres: "Is it ethical to enjoy the pain of a living being"?