Orn·is Comics App

diumenge, 21 de març de 2010

Ocells ...

Provant la càmera de fotos a l'Estany de Banyoles...
Probando la cámara de fotos en el Estany de Banyoles ...
Testing the camera of fotos in the Estany de Banyoles ...

Una fotja.

Un pit-roig

Una parella d'ànecs coll-verds.

Un polla d'aigua

Una cuereta-blanca