Orn·is Comics App

divendres, 12 de març de 2010

Píldoras Nacionales 30

Vaja... l'amic Toni Boix em farà posar vermell i tot... :)
Vaya ... el amigo Toni Boix me hará poner colorado y todo ... :)
Well... the friend Toni Boix will make me put colored and quite... :)
Zona Negativa