Orn·is Comics App

dilluns, 8 de març de 2010

L'Univers de les Idees Perdudes (1)


Una de les coses que fa més il·lusió d'aquesta feina meva és, de tant en tant, rebre paquets postals... amb exemplars acabats de sortir de l'impremta. En aquest cas, rebo el paquet d'Edicions del Pirata. He il·lustrat un llibre infantil-juvenil, "L'Univers de les Idees Perdudes", de la Pepa Guardiola, una emocionant aventura que barreja ci-fi i animals... Dos temes que m'encanta il·lustrar!
Aquests petits secundaris són genials de dibuixar...

Una de las cosas que hacen más ilusión de este trabajo mío es, de vez en cuando, recibir paquetes postales ... con ejemplares acabados de salir de la imprenta. En este caso, recibo el paquete de Edicions del Pirata. He ilustrado un libro infantil-juvenil, "L'Univers de les Idees Perdudes", de la Pepa Guardiola, una emocionante aventura que mezcla ci-fi y animales ... ¡Dos temas que me encanta ilustrar!

Una il·lustració que ha quedat inèdita.

One of the things that I enjoy the most about my work is, from time to time, to receive postal packages... with copies just finished from the printing house. In this case, I receive the package of Edicions del Pirata. I have illustrated a juvenile book, "L'Univers de les Idees Perdudes", from Pepa Guardiola, a thrilling adventure that mixes ci-fi and animals... Two subjects that I enjoy to illustrating!