Orn·is Comics App

dimarts, 30 de març de 2010

Entrevista al Diario de Avisos


La veritat, no m'agraden les entrevistes. El que jo crec potencialment interessant són els meus còmics, no pas el que jo pensi o digui. Però sempre que l'amic Juan Antonio Rodríguez Armas i el gran entès Manuel Darias em demanin per fer una entrevista, els diré que sí.

La verdad, no me gustan las entrevistas. Lo que yo creo potencialmente interesante son mis cómics, no lo que yo piense o diga. Pero siempre que el amigo Juan Antonio Rodríguez Armas y el gran entendido Manuel Darias me pidan para hacer una entrevista, les diré que sí.

To tell the truth, I don’t like interviews. What I believe to be potentially interesting are my comics, not what I think or say. But whenever the friend Juan Antonio Rodríguez Armas and the great expert Manuel Darias ask me for an interview, I will always says yes to them.