Orn·is Comics App

dimecres, 7 d’octubre de 2009

Acte de sobirania.

“Una nació esclava, com un individu esclau,
és una vergonya de la humanitat i de l’univers.”
(“Acte de Sobirania” Mesclat i Lluís Maria Xirinacs)

"Una nación esclava, como un individuo esclavo,
es una vergüenza de la humanidad y del universo."
(“Acte de Sobirania” Mesclat i Lluís Maria Xirinacs)

"An slave nation, like an individual slave,
it is a shame for the humanity and for the universe."

(“Acte de Sobirania” Mesclat i Lluís Maria Xirinacs)