Orn·is Comics App

dimarts, 20 d’octubre de 2009

Descartat... (7)

De vegades, els dibuixos descartats provenen d'una prova. Entre els il·lustradors, hi ha certa controvèrsia sobre si s'han de cobrar o no. Jo sóc de l'opinió que depèn... Si és una prova que et demana esforç i feina, crec que sí que s'ha de cobrar. Però en aquest cas, era un dibuix senzill (i l'editorial de confiança). O sigui que no vaig cobrar res per la prova. I.... si al títol d’aquest post hi diu "Descartat..." , ja us podeu suposar com va acabar... Coses de l'ofici!

A veces, los dibujos descartados provienen de una prueba. Entre los ilustradores, hay cierta controversia si se tienen que cobrar o no. Yo soy de la opinión que depende ... Si es una prueba que te pide esfuerzo y trabajo, creo que sí que se tiene que cobrar. Pero en este caso, era un dibujo sencillo (y la editorial de confianza). O sea que no cobré nada por la prueba. I.... si está en "Descartado..." , ya os podéis suponer como acabó ... ¡Cosas del oficio!

Sometimes, the discarded drawings come from a test. Among the illustrators, there is a certain controversy if they have to be paid or not. I am from the opinion that it depends... If it is a test that implies an effort and work, I believe that yes, they should be paid. But in this case, it was a simple drawing (and from a reliable editorial). Or it is that I did not charge anything for the test. And.... if it is labeled under " rejected..." , you can imagine how it ended... it goes along with the profession!