Orn·is Comics App

dissabte, 24 d’octubre de 2009

A la Catalunya Nord (2)

Sant Miquel de Cuixà.

Sant Miquel de Cuixà, amb el bonic claustre escapçat.

Serrabona, un capitell amb una figura d'un home decapitant a un altre. Potser Sant Joan Baptista?

Serrabona, amb l'espectacular tribuna.

Serrabona.

De tornada cap a casa, parem a dos llocs espectaculars. Primer, a Sant Miquel de Cuixà, lloc emblemàtic. També és didàctic veure què li pot passar al patrimoni artístic si no es protegeix: la meitat del claustre és exposat al museu al Cloisters Museum de Nova York. I segon, anem fins a Santa Maria de Serrabona. No tan emblemàtic, molt més petit, però igualment espectacular.

De vuelta a casa, paramos a dos lugares espectaculares. Primero, a Sant Miquel de Cuixà, lugar emblemático. También es didáctico ver qué le puede pasar al patrimonio artístico si no se protege: la mitad del claustro es expuesto al museo al Cloisters Museum de Nueva York. Y segundo, vamos hasta Santa Maria de Serrabona. No tan emblemático, mucho más pequeño, pero igualmente espectacular.

Back towards home, we stop to two spectacular places. First, in Sant Miquel de Cuixà, emblematic place. It is also didactic to see what he|she|it can pass|happenhim|her to|in the art heritage if it|he|she is not protected: half of the cloister it|he is set forth in the museum in the Cloisters Museum of New York. And second, we go until the Santa Maria de Serrabona. Not as much emblematic one, much smaller, but equally spectacular.