Orn·is Comics App

dilluns, 5 d’octubre de 2009

Entrevista a Zona Negativa, ressó de Entrecomics i entrada al bloc de la Meri Gil.

L'amic Toni Boix acaba de publicar a Zona Negativa una entrevista que em va fer. Interessants i documentades preguntes. I les respostes... ehem... faig el que puc... :P
El amigo Toni Boix acaba de publicar en Zona Negativa una entrevista que me hizo. Interesantes y documentadas preguntas. Y las respuestas... ehem... hago lo que puedo... :P
The friend Toni Boix has just published in Zona Negativa an interview that did to me. Interesting and documented questions. And the answers... ehem... I do my best...:P

El web EntreComics se'n fa ressò de l'entrevista.
La web EntreComics se hace eco de la entrevista.
The web EntreComics quotes the interview.


I al bloc de la Meri Gil fa una comparativa de les portades de l'Orn, Història Universal.
Y en el blog de la Meri Gil hace una comparativa de las portadas de Orn, Historia Universal.
And in her blcog Meri Gil compares the fronts of Orn, Universal History.