Orn·is Comics App

dimarts, 6 d’octubre de 2009

De vegades, jugo a rol... (1)

... i de vegades, faig dibuixos de les fitxes dels personatges de rol.
... y a veces, hago dibujos de las fichas de los personajes de rol.
... and sometimes, I do drawings of the cards of the personages of roll.