Orn·is Comics App

dijous, 22 d’octubre de 2009

Descartat... (9)

Tot i que l'encàrrec consistia en dibuixar nens, no me'n vaig poder estar... sempre és divertit dibuixar animalons! :)

Aunque el encargo consistía al dibujar niños, no me pude aguantar... ¡siempre es divertido dibujar animalillos! :)

Even though the order consisted on drawing children, I could not restrain myself... it is always amusing to draw animals! :)